Sözlükte "katman bilgisi" ne demek?

1. Katmanlı ve tortul kayaçları konu alan yerbilim dalıkatmanbilgisi

Katmanbilgisi kelimesinin ingilizcesi

stratigraphy